Maklumat Jawatan

Nama Jawatan: SETIAUSAHA PEJABAT GRED N29
No. Skim: KUMPULAN PELAKSANA (SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU)
Gred: N29
Klasifikasi: N
Muat Turun Butiran