Maklumat Jawatan

Nama Jawatan: PENOLONG JURUTERA GRED JA29
No. Skim: KUMPULAN PELAKSANA (SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU)
Gred: JA29
Klasifikasi: J
Muat Turun Butiran