Maklumat Jawatan

Nama Jawatan: PEMBANTU SYARIAH
No. Skim: KUMPULAN PELAKSANA (SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU)
Gred: LS19
Klasifikasi:
Muat Turun Butiran