Maklumat Jawatan

Nama Jawatan: PELUKIS PELAN (KEJURUTERAAN AWAM) GRED JA19
No. Skim: KUMPULAN PELAKSANA (SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU)
Gred: JA19
Klasifikasi: J
Muat Turun Butiran