Maklumat Jawatan

Nama Jawatan: PENOLONG JURUUKUR BAHAN
No. Skim: KUMPULAN PELAKSANA
Gred: JA29
Klasifikasi: J
Muat Turun Butiran